Flexi-praca, zwana także telepracą i pracą elastyczną to praca wykonywana poza siedzibą firmy, przy użyciu technik informatycznych i przekazu elektronicznego. Innymi słowy jest to praca zdalna, na odległość, wykonywana w uzgodnionym z pracodawcą miejscu i czasie.

Zjawisko flexi-pracy to konsekwencja większego dostępu do Internetu i technologii mobilnych. Szybkie komputery, bezprzewodowy dostęp do Internetu i komunikatory internetowe pozwalaj na elastyczno w wyborze stanowiska pracy i sprawne przesyłanie dokumentów do siedziby firmy. Efektem jest mniejsza konieczno pracy w biurze przez osiem godzin.

Określenie "flexi" pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od flexible, czyli 'elastyczny'. W kontekście rynku pracy flexi może oznacza elastyczny czas pracy oraz prac poza siedzib firmy.

Flexitime to nazwa elastycznego czasu pracy. Pracując flexi przy standardowym 8-godzinnym czasie pracy pracownik może rozpocząć i zakończyć pracę w dogodnych dla siebie godzinach. Jest przy tym rozliczany ze swoich godzin pracy tygodniowo, miesięcznie bądź kwartalnie w zależności od ustaleń.

Flexiplace oznacza elastyczne miejsce zatrudnienia, czyli możliwość wyboru innego niż siedziba firmy miejsca pracy. Oznacza to możliwość pracy w wybranym przez pracownika miejscu: we własnym domu, w telechatce itp.