This text is replaced by the Flash movie.
   

 

      
 

Klub Pracy został stworzony po to, by ułatwić Ci poruszanie się po rynku pracy.
Jest dostępny dla wszystkich, bez względu na wiek, status zawodowy, wykształcenie, staż pracy.
Możesz u nas nieodpłatnie skorzystać ze sprzętu biurowego (komputer z drukarką i dostępem do internetu, fax., ksero).

Od kwietnia 2009 wznowiliśmy też „Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy”

 • Podczas warsztatów w Klubie Pracy można m.in.:

  • przygotować/ skorygować swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny)
  • poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą
  • poznać adresy, pod którymi możesz szukać pracy w Internecie
  • dokonać analizy lokalnego rynku pracy
  • określić swój profil zawodowy i swoją sytuację na rynku pracy oraz dokonać bilansu mocnych i słabych stron
  • dopasować swoje kwalifikacje i predyspozycje do oferty rynku pracy
  • nabyć wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy
  • poznać zasady skutecznej autoprezentacji przed pracodawcą
 • W ramach Klubu Pracy zapewniamy możliwość skorzystania
  z indywidualnej porady konsultanta ds. rozwoju zawodowego.


Kontakt:

tel./fax (+48 22) 629-92-57, tel.(+48 22) 465 90 41
e-mail: centrum@promocjakobiet.pl

 

 

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920