This text is replaced by the Flash movie.
   

 


 

Program „Ocalmy ten świat od ... zaśmiecenia!”- czyli przygoda w Internecie został przygotowany z myślą o osobach dorosłych 50+, pragnących nadążać za nowymi technologiami, poczynając od Internetu, a na prezentacjach multiemdialnych kończąc. Tematyka szkoleń i zajęć praktycznych obracały się wokół konkretnego tematu ekologii, zdrowego życia, zachowania piękna natury. Naszym celem było umożliwienie włączenia się dorosłych i starszych osób, które nigdy nie miały takiej możliwości w główny nurt społeczeństwa informacyjnego, przy okazji uwrażliwiając uczestników szkoleń na tematykę związaną z ekologią.

Do udziału w programie zachęcaliśmy osoby pracujące i niepracujące, rencistów, emerytów, babcie i dziadków. Zakładaliśmy, że nasz program przysłuży się również wzmacnianiu więzi międzypokoleniowych, dzięki tworzeniu nowoczesnej platformy porozumienia. I ten cel został, jak się później okazało, osiągnięty.

Program był realizowany w trzech 5-tygodniowych cyklach szkoleniowych. Każda z grup otrzymała następujący zestaw warsztatów:

  • Kurs komputerowy dla początkujących
  • Korzystanie z Internetu i poczty e-mailowej,
  • obsługa kamery, aparatu cyfrowego, rzutnika multimedialnego
  • Przygotowanie prezentacji w Power Point
  • Warsztaty świadomości ekologicznej
  • Warsztaty wystąpień publicznych

Uczestnicy otrzymali zadania praktyczne: wyszukanie w Internecie materiałów do prezentacji multimedialnej, przesłanie ich do trenera, przygotowanie scenariusza wystąpienia publicznego. Następnie, we wcześniej umówionych szkołach uczestnicy na spotkaniach z uczniami pokazywali swoje prezentacje. Oczywiście na tematy związane z ekologią!

Jedna z prezenatacji uczestniczek: EKOLOGIA

Realizacja:
Fundacja Centrum Promocji Kobiet
Warszawa, Ul. Lwowska 17 lok 3
www.promocjakobiet.pl;
Finansowanie:

 

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920