This text is replaced by the Flash movie.
   

 

     
 

PARTNERZY

Partnerstwo krajowe:
LIDER:

ITTI Instytut Technologii Teleinformatycznych www.itti.com.pl
PARTNERZY :
Fundacja Centrum Promocji Kobiet
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Międzynarodowe Forum Kobiet
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Telekomunikacja Polska S.A.


www.ciop.pl www.mfk.org.pl www.ae.poznan.pl www.tp.pl

Partnerstwa ponadnarodowe:
1. PASTA: Partnership for acceptance and support of technology-accelerated flexible working

CORS.ICT (It)
DONOSTIA AUZOLAN: trabajo flexible para conciliar (E)
ENTER - The Partnership for telework, entrepreneurship and equality (Pl)
Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra ( ZRRHN ) (Sk) www.tele-work.sk

2. COMPASS: Supporting gender equity and reintegration into the labour market

Donna E Avvenire - DEA (It) www.donnaeavvenire.it
ENTER - The Partnership for telework, entrepreneurship and equality
Connected Services for Integrating Young Mothers into the Labour Market (Es) www.viljandimaa.ee/equa
Az esely bolcsodeje(Hu) www.eselybolcsodeje.org

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920