This text is replaced by the Flash movie.
    
  
 

Aneta Korpas absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Kompetencjami Pracowników w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Od 10 lat pracuje w działach rozwoju i zarządzania zasobami ludzkimi, gdzie zajmowała się rekrutacją, planowaniem ścieżek rozwoju oraz doradztwem pracownikom w planowaniu ich dalszej kariery.

Udziela porad w zakresie trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia, przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny), rozmowy kwalifikacyjnej oraz poszukiwania pracy.


  

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920