This text is replaced by the Flash movie.
   

 

        

„Jak daleko stąd, jak blisko – kobiety z odległego Kaukazu”
Wizyta przedstawicielek organizacji kobiecych z Azerbejdżanu i Tadżykistanu w Polsce, 14-21 listopada 2010

Partnerów do dyskusji, wspólnych działań i projektów najczęściej szukamy w najbliższym sąsiedztwie. To, co odległe wydaje nam się z założenia obce, a znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia trudne lub niewykonalne. Tymczasem robiąc mały krok w nieznane możemy stać się o wiele bogatsi. Takim krokiem był z pewnością projekt „Globalizacja i prawa kobiet”, zrealizowany przez Fundację Centrum Promocji Kobiet, w partnerstwie z Fundacją Kobiecą eFKa z Krakowa, dzięki finansowemu wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego. (zobacz program wizyty)

Projekt ten miał charakter wizyty studyjnej grupy sześciu przedstawicielek organizacji kobiecych z Azerbejdżanu i dwóch z Tadżykistanu. Grupy w charakterze „rodzynków” dopełniali dwaj mężczyźni. Goście reprezentowali różne organizacje pozarządowe, prężnie działające w ich rodzimych krajach. Dzięki różnorodności organizacji i idywidualności poszczególnych uczestników dyskusje, prezentacje i opowieści o ich ojczyznach przez pryzmat historii, polityki, ruchów społecznych, kultury i sztuki w fantastyczny sposób przybliżyły nam te odległe, a tak barwne i ciekawe miejsca na mapie świata.

Zobacz prezentacje z obu krajów: Azerbejdżan
Tadżykistan

W Polsce goście spotkali się z ekspertkami zajmującymi się sprawami kobiecymi w naszym kraju oraz liderkami reprezentującymi organizacje kobiece, wybrane z uwagi na tematykę interesującą naszych gości. Mimo wielu oczywistych różnic kulturowych, religijnych i społecznych, uwarunkowań historycznych i możliwości jakie daje ustawodawstwo naszych krajów okazało się, że lista tematów wspólnych dla gości i polskich uczestniczek była długa. Uczestnikom z Azerbejdżanu i Tadżykistanu szczególnie zależało na poruszaniu problematyki, ważnej dla ich dalszej pracy w krajach ojczystych.

Podstawowym założeniem całego programu była wymiana informacji o sprawdzonych działaniach na rzecz kobiet w Polsce oraz budowa sieci kontaktów i zalążków dalszej współpracy partnerskiej organizacji kobiecych. Żeby ten cel osiągnąć poprzez liczne prezentacje tematyczne starano się wskazać główne obszary którymi zajmują się poszczególne organizacje kobiece. Przedstawione zostały opracowania eksperckie dotyczące praw kobiet, sytuacji na rynku pracy, aktywności kobiet w świecie biznesu, edukacji kobiet, wpływu czynników kulturowych na pozycję kobiety w społeczeństwie, problemu migracji zarobkowej i kondycji rodziny. Okazało się, że położenie geograficzne kraju nie miało tu znaczenia. Wspomniane tematy budziły równie duże zaangażowanie wśród wszystkich debatujących (poniżej lista tematów i materiały eksperckie z debat).

Wizyta Gości z Kaukazu to nie tylko oficjalne spotkania i prezentacje. Każda z uczestniczek wniosła w ten, na pozór sztywny, jak to zwykle bywa, program spotkań niepowtarzany klimat i cenną energię. Wspólne dyskusje przy lunchu i kolacji, zwiedzanie pięknych polskich miast, jakimi są Kraków i Warszawa, była również okazją do przemyśleń i budowania czysto ludzkich więzów przyjaźni i dalszej współpracy. Okazało się, że Panie doskonale potrafią zarazić się wzajemnie inicjatywą i chęcią do działania na rzecz problemów wspólnych dla wszystkich kobiet, niezależnie od kraju pochodzenia.

Zobacz zdjęcia z poszczególnych dni wizyty uczestniczek w Warszawie i Krakowie:

Wybrane tematy i prezentacje polskich uczestniczek projektu:

PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET, opracowanie: Urszula Nowakowska, Fundacja Centrum Praw Kobiet
Czytaj całość:
PRZEMOC WOBEC KOBIET W RODZINIE – POLSKA – REFLEKSJE SOCJOLOŻKI, opracowanie: Danuta Duch-Krzysztoszek, Zespół Badań nad Kobietami i Rodziną, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Czytaj całość:
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NA RZECZ PRAW REPRODUKCYJNYCH, opracowanie: Ewa Dąbrowska–Szulc, Stowarzyszenie Pro Femina
Czytaj całość:
MIGRANCI W POLSCE. SZCZEGÓLNA SYTUACJA KOBIET, opracowanie: Aleksandra Chrzanowska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Czytaj całość: FUNDACJA IMPERIUM KOBIET. Płaszczyzny działalności i projekty Fundacji, opracowanie: Ewa Sobieraj, Fundacja Imperium Kobiet
Czytaj całość:


 

 

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920