This text is replaced by the Flash movie.
    
  
  

Magdalena Gadomska – Doradca zawodowy

Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Ziętka oraz Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej, ukończyła Studia Podyplomowe Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kompetencjami w Szkole Głównej Handlowej.

Aktywna zawodowo od blisko 20 lat. Obecnie prowadzi własną działalność konsultingowo-doradczą w zakresie doradztwa gospodarczego i poradnictwa zawodowego.

Swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuje pomagając osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oraz zmieniającym zawód. Udziela porad młodzieży przygotowując ich do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, włączając w ten proces ich rodziców.
  

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920