This text is replaced by the Flash movie.
   

 

        

 FCPK partnerem Projektu UE “Wspierając równowagę PRACA-ŻYCIE”
Supporting Work and Family Balance

Celem partnerstwa jest zebranie dobrych praktyk z zakresu wspierania równowagi praca-życie (Work/Life Balance - WLB pod kątem legislacji poszczególnych krajów partnerskich oraz z perspektywy praktyki pracodawców oraz pracowników; ocena możliwości przeniesienia i zaszczepienia poznanych rozwiązań na rodzimym gruncie, w krajach partnerskich oraz podsumowanie rozpoznanych rozwiązań , w tym korzyści ekonomicznych płynących ze stosowania polityki wspierania równowagi praca-życie i rekomendowanie ich do praktycznego stosowania w swoich krajach. Zdobytą wiedzą i doświadczenia partnerzy pragną promować i wdrażać w swoich krajach w zakresie, jaki będzie dla nich dostępny i możliwy.

W październiku 2011 w Pradze odbyła się konferencja międzynarodowa podsumowująca dotychczasowe rezultaty prowadzonych badań. FCPK , podobnie jak i pozostali członkowie partnerstwa przedstawiła zidentyfikowanie praktyki WLB stosowane z Polsce, wskazując obok osiągnięć również zidentyfikowane trudności i zagrożenia. Uzupełnieniem prezentacji partnerów były wywiady przeprowadzone z osobami kierującymi działami personalnymi w firmach świadomie dbających o politykę WLB. Wywiady te zostały wcześniej sfilmowane , dając w Pradze nową jakość bezpośredniej relacji. Przykład z Polski to doskonałe praktyki firmy „Dr Eris”, nota bene jedynej prezentowanej w Pradze firmy nie będącej koncernem międzynarodowym.

Rekomendacje i materiały wypracowane w projekcie zostaną udostępnione na zakończenie prac projektowych.

GALERIA: zdjęcia >>>>
BROSZURA z konferencji w Pradze Czeskiej >>>>

 

 

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920