This text is replaced by the Flash movie.
   

 

     
 

„Przekrocz ten próg” program aktywizacji zawodowej absolwentek.

Program ten, realizowany w roku 2006 i 2007, został stworzony dla bezrobotnych absolwentek szkół pomaturalnych i wyższych, pragnących zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, podnieść swoją skuteczność w życiu, stać się bardziej profesjonalnymi i swobodnymi w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, napisać przyciągający uwagę życiorys i list motywacyjny – nawet po angielsku. W programie wzięło udział 96 młodych kobiet. W czasie, gdy był realizowany program, bezrobocie wśród tej grupy sięgało aż 40%!

Zrealizowano trzy 3-miesięczne cykle szkoleniowe, w trakcie których uczestniczki pracowały równolegle nad swoim angielskim ( 3 poziomy- po 120 godzin każda 8-osobowa grupa ) oraz nad bogatą gamą tematów związanych z umiejętnościami tzw. miękkimi oraz twardymi ogólnymi, dzięki którym zwiększały swoją konkurencyjność na trudnym rynku pracy. W założeniach czterdzieści procent uczestniczek miało zdobyć pracę. Cel ten został osiągnięty, a nawet nieznacznie przekroczony.

Uczestniczki uczyły się, jak kreować własny wizerunek: w programie oferowaliśmy szkolenia z wizażu i stylizacji.

Zwiększały swoją pewność siebie i umiejętności negocjacyjne poprzez zajęcia z zakresu autoprezentacji, negocjacji, technik radzenia sobie ze stresem, asertywności.

Mogły korzystać z indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi, aby dookreślić swoje predyspozycje zawodowe i możliwości wykorzystania swoich kompetencji (talentów) na rynku pracy

Udział w projekcie gwarantował uczestniczkom:
Praktyczne ćwiczenie umiejętności niezbędnych w środowisku pracy
• W znacznym stopniu podnosił znajomość języka angielskiego
• Ćwiczenie się w swobodzie wypowiedzi i prezentacji siebie
• Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
Zajęcia praktyczne z odbywania rozmowy kwalifikacyjnej

Projekt w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920