This text is replaced by the Flash movie.
   

 

        

Od września 2010 Fundacja realizuje projekt GRUNDTVIGA w partnerstwie z Urzędem Zatrudnienia Miasta Aarhus (Beskaftigelsesforvaltningen, Arbejdsmarkedscenter Midt), który jest Liderem projektu oraz z Uniwersytetem Katolickim i Associazione „NESTORE” w Mediolanie, Universytetem Technicznym na Krecie oraz Akademią Augusta Horcha Gmbh w Berlinie.

Celem partnerstwa jest wymiana doświadczeń na temat praktykowanych w krajach parterskich metodach utrzymywania w aktywności zawodowej i społecznej oraz fizycznej i intelektualnej osób starszych, ze szczególnym naciskiem na dłuższe pozostawanie na rynku pracy. Spośród krajów Unii Europejskiej Dania może się poszczycić największymi osiągnieciami w tym zakresie (67% osób po 50-ym roku życia prowadzi aktywność zawodową; dla porównania Polska z 34% zajmuje niezbyt chlubne przedostatnie miejsce na liście) i z tego względu jest fantastycznym żródłem wiedzy i drogowskazem z uwagi na praktykowane rozwiązania..

Analiza opracowań zajmujących się rozlicznymi aspektami długiego trwania w aktywności (właściwym wiekowi i stanowi fizycznemu oraz intelektualnemu) oraz badania własne i wypracowane przez partnerstwo wnioski znajdą odzwierciedlenie w pierwszym z raportów podsumowujących prace projektowe. Drugi raport będzie poświęcony opisowi praktycznych działań realizowanych przez partnerów.

Językiem partnerstwa jest angielski. Zainteresowane osoby mogą znaleźć więcej informacji na stroniewww.seniorforce.dk
GALERIA: zdjęcia >>>>

 

 

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920