This text is replaced by the Flash movie.
   

 

        

Karta Różnorodności


Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa promowana przez Komisję Europejską. Jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez przedsiębiorstwo, które obliguje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich pracowników i pracownic oraz partnerów biznesowych w te działania. Do tej pory dokument ten podpisano m.in.: we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Niemczech, Szwecji i Belgii. 

Przedstawicielki Fundacji Centrum Promocji kobiet, 14 lutego 2012 roku uczestniczyły w konferencji , odbywającej się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie zorganizowanej przez Biuro Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Podczas spotkania, została uroczyście zainaugurowana Karta Różnorodności w Polsce. Dokument został podpisany przez przedstawicieli i przedstawicielki 14 firm – inicjatorów Karty w Polsce.

Biuro Prasowe Kongresu Kobiet fot. Nikodem Szymański

Karta Różnorodności w Polsce wykracza poza przepisy kodeksu pracy czy tzw. ustawy równościowej, obligując do wprowadzenia zarządzania różnorodnością w firmie, mówi m.in. o obowiązku monitoringu antydyskryminacyjnego i antymobbingowego, wskazaniu osoby lub zespołu koordynującego zarządzanie różnorodnością w organizacji, wprowadzeniu cyklicznej edukacji antydyskryminacyjnej wśród wszystkich osób zatrudnionych w firmie oraz raportowaniu o podjętych działaniach i ich rezultatach. Jak podkreśla Pani Pełnomocnik Agnieszka Kozłowska- Rajewicz -" Karta Różnorodności wpisuje się w polską i europejską politykę równościową. Jest też przykładem dobrych praktyk, które pojawiają się w Polsce coraz częściej. Mam nadzieję, że ten projekt będzie realizowany przez długie lata" 

Biuro Prasowe Kongresu Kobiet fot. Nikodem Szymański

Inicjatywa polskiej wersji Karty Różnorodności została podjęta w zeszłym roku przez Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), które jest koordynatorem projektu w Polsce. Honorowy Patronat nad Kartą Różnorodności w Polsce objęły pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania oraz rzeczniczka praw obywatelskich Irena Lipowicz.

Więcej informacji oraz teksty Karty Różnorodności znaleźć można na stronie: www.kartaroznorodnosci.pl oraz TUTAJ
  Żródło: PAP, FOB 

 

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920