This text is replaced by the Flash movie.
   Fundacja Centrum Promocji Kobiet we współpracy z IMC Consulting oraz IMC Polska realizuje projekt mający na celu aktywizację zawodową kobiet w regionie śląskim i województwie kujawsko-pomorskim. W ramach tego programu przeszkolonych zostanie 1800 bezrobotnych kobiet, w tym również grupa matek samotnie wychowujących dzieci.
Działania przebiegną w trzech etapach:
1. Szkolenia motywacyjne prowadzone przez Fundację Centrum Promocji Kobiet
(5-dniowe warsztaty „Uwierz w siebie”, podczas których uczestniczki uczą się: określać swoje mocne strony, formułować cele i dokonywać skutecznej autoprezentacji. Celem szkolenia jest również wsparcie kobiet i przekonanie ich o możliwości pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym.)

2. Przygotowanie indywidualnych planów działania.
3. Szkolenia zawodowe.
Projekt realizowany ze środków otrzymanych od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920