This text is replaced by the Flash movie.
   

 

      
 

Fundacja Centrum Promocji Kobiet od początku istnienia gromadzi informacje dotyczące spraw kobiet. Odpowiedzią na zapotrzebowanie, z jakim spotykamy się na co dzień jest "Informator o organizacjach i inicjatywach kobiecych w Polsce" wydawany od 1993 w polsko-angielskiej wersji językowej (dotychczasowe edycje: 1993, 1995, 1997 i 2000, 2005).

Informator zawiera aktualne dane na temat organizacji, instytucji, firm i placówek naukowo-badawczych prowadzonych przez kobiety i/lub działających na rzecz kobiet na terenie całego kraju. Jest źródłem informacji dla zarówno dla osób bezpośrednio zainteresowanych różnego rodzaju pomocą, jak i dla specjalistów zajmujących się problematyką kobiecą, studentów, magistrantów, doktorantów, dziennikarzy. Ma na celu rozpowszechnienie wiadomości o podejmowanych działaniach i ułatwienie wzajemnych kontaktów w poszukiwaniu partnerów do współpracy.

Zawarte w publikacji informacje pochodzą bezpośrednio od samych organizacji, które w możliwie całościowym ujęciu opisują zarówno swoje ogólne podejście do podejmowanych zagadnień, jak i stosowane metody pracy, liczbę zaangażowanych w nią osób, krąg odbiorców, do jakich działalność jest adresowana, a także dotychczasowe osiągnięcia.

Informator dystrybuowany jest szeroko w urzędach i instytucjach, dostępny w 22 bibliotekach upoważnionych do otrzymywania egzemplarzy okazowych (m.in. w Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie), rozprowadzany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do polskich placówek dyplomatycznych na całym świecie. Otrzymują go także organizacje międzynarodowe, takie jak np. Międzynarodowa Organizacja Pracy i wszystkie współpracujące z Fundacją CPK urzędy centralne i lokalne, firmy, banki, organizacje krajowe i zagraniczne, a także uczestnicy polskich i międzynarodowych konferencji i imprez kobiecych, w tym media.

Opracowanie Informatora o organizacjach i inicjatywach kobiecych w Polsce, rocznik 2005 jest możliwe dzięki Ambasadzie Kanady, która doceniając potrzebę istnienia takiej publikacji już po raz drugi udzieliła nam finansowego wsparcia na rzecz Informatora (poprzednio – sfinansowała wydanie z 1995 r.).
 

 

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920