This text is replaced by the Flash movie.
   

 

     
 
Publikacja:
Metodologia i standardy pracy z kobietami bezrobotnymi Fundacji Centrum Promocji Kobiet.

okladka_przod.pdf
tresc.pdf
okladka_tyl.pdf

 

 

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920