This text is replaced by the Flash movie.
   

 

          
 

   „Dzięki Wam bardzo za to, że mogłam uczestniczyć we wspaniałych zajęciach Politycznej Akademii Kobiet, które pomogły mi znaleźć się na liście kandydatów do Parlamentu” – powiedziała Joanna Kruk
– Gręziak, absolwentka pierwszej edycji Politycznej Akademii Kobiet.

Taką szansę stworzyła kobietom z całej Polski Fundacja Centrum
Promocji Kobiet organizując pierwsze z cyklu szkoleń pod hasłem:

Więcej władzy w rękach kobiet, to więcej władzy w dobrych rękach

Celem Akademii jest wszechstronne przygotowanie kobiet
do zaangażowania się w działalność samorządową i polityczną.
W trakcie zajęć uczestniczki zdobywają podstawową wiedzę na temat
demokracji, wiadomości oraz praktyczne umiejętności z zakresu
publicznego prezentowania swoich poglądów, ich obrony, a także
przekonywania do nich, dowiadują się jak udzielać wywiadów,
zadawać pytania dziennikarzom lub przedstawicielom władzy,
jak uczestniczyć w konferencjach prasowych itp.
Wiedza zdobyta w trakcie szkoleń może być wykorzystywana
przez uczestniczki zarówno w pracy zawodowej, jak i w przyszłych
wyborach samorządowych i lokalnych.

Polityczna Akademia Kobiet zaistniała w roku 2000 i do dziś ukończyło
ją z sukcesem 138 kobiet, z których kilka, podobnie jak Pani Joanna,
znalazło się na listach wyborczych. Zajęcia prowadzone były przez
najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach.

Cykl szkoleń Politycznej Akademii Kobiet mógł zostać zrealizowany
dzięki szczodrości sponsorów: Ambasady USA, brytyjskiego Know
How Found, Westminster Foundation for Democracy, UE.

Szkolenie 2004/2005 odbyło się pod patronatem Fundacji „OŚKa”.

Kontakt:

tel./fax (+48 22) 629-92-57
e-mail: pak@promocjakobiet.pl

 

 

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920