This text is replaced by the Flash movie.
   

 

      


Wakacyjne kursy dla matek samotnie wychowujących dzieci


Od 1996 roku Fundacja Centrum Promocji Kobiet wraz z Firmami
- Patronami organizuje specjalne kursy zawodowe dla kobiet samotnie wychowujących dzieci.
    Kursy mają na celu podniesienie statusu zawodowego
i społecznego kobiet - matek, co w efekcie podniesie status życiowy ich rodzin. Mają również na celu spowodowanie, że kobiety poczują się dowartościowane, uwierzą we własne siły.
   Szkolenia pozwalają kobietom na zdobycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych aby znaleźć pracę (jeśli są bezrobotne) lub utrzymać zatrudnienie (jeśli miały dłuższą przerwę w pracy), pomocne są również by mogły awansować.
    Na kursach kobiety mogą zdobyć zarówno podstawowe umiejętności takie jak komputeropisania czy prowadzenie księgowości komputerowej jak i praktyczne umiejętności zakładania i prowadzenia własnej firmy.
    Tematyka szkoleń z roku na rok zmienia się wraz ze zmieniającymi się potrzebami rynku.
   Szkolenia odbywają się zazwyczaj w trybie stacjonarnym w ośrodku szkoleniowym w Teresinie. 3 tygodniowe kursy , na które przyjeżdżają matki wraz z dziećmi gwarantują kobietom zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności z wybranych zagadnień w sposób dogodny dla samotnych matek. W czasie gdy kobiety uczestniczą
w zajęciach dzieci maja zapewniony bezpieczny i miły odpoczynek pod okiem wykwalifikowanej kadry.
    Bazę szkoleniową oraz pobyt gwarantuje organizator wraz
z firmami sponsorującymi, które pokrywają pełne koszty związane
z pobytem kobiet na kursach.
   Zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach. Realizacja programu uwarunkowana jest pozyskaniem funduszy.

Zapraszamy serdecznie
 

 

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920