This text is replaced by the Flash movie.
   

 

 

      
 

    Wszystko zaczęło się w 1991 roku, działaniami realizowanymi
w strukturach Fundacji Akcji Demokratycznej i Międzynarodowej Fundacji Kobiet.
W październiku 1993 roku Fundacja Centrum Promocji Kobiet została zarejestrowana jako samodzielna, nienastawiona na zysk organizacja pozarządowa.

 

Nasza misja to: Kształtowanie świadomości kobiet i mężczyzn w oparciu o zasady równości.

 Istotnym warunkiem realizacji naszej misji jest silniejsze włączenie kobiet w życie zawodowe, polityczne i społeczne. W naszej działalności koncentrujemy się na wspieraniu kobiet w ich rozwoju
po to, aby ich postawa, umiejętności i wiedza, wciąż doskonalone, pozwoliły im zajmować lepsze i wyższe pozycje w społeczeństwie. Pomagamy kobietom realizować się w różnych formach aktywności, która powinna przynosić radość i satysfakcję. Kluczowa jest dla nas praca nad postawami. We wszystkich naszych programach, zarówno szkoleniowych jak i doradczych, ogromną wagę przykładamy do budowania poczucia własnej wartości, motywacji, podniesienia skuteczności   działań,  umiejętności    dokonywania    wyboru
i podejmowania decyzji, przejmowania kontroli nad własnym życiem.

Nasze programy skierowane są do wszystkich kobiet, które chcą więcej w życiu osiągnąć, a nie zawsze wiedzą jak to zrobić. Naszymi klientkami są kobiety w różnym wieku, o różnym wykształceniu, kierujące się w życiu różnymi wartościami. Wśród naszych klientek są kobiety, które mają problemy ze zdobyciem pracy, z jej utrzymaniem, z awansami. Są również takie, które chcą zaistnieć lub lepiej funkcjonować w życiu publicznym.

 Zajrzyj do naszej oferty. Na pewno znajdziesz coś dla siebie.
Nasza działalność jest możliwa dzięki różnorodnym programom krajowym, zagranicznym i międzynarodowym. Realizujemy i jesteśmy partnerami w wielu projektach unijnych. Mamy mnóstwo planów
i pomysłów na kolejne programy.

  Dotychczas z naszego wsparcia skorzystało ponad 50.000 kobiet .

 Cieszymy się, że nasze klientki nabierają „wiatru w żagle”
(to określenie jednej z uczestniczek naszych szkoleń). To dzięki temu, że współpracują z nami doświadczeni szkoleniowcy wspierani programami opracowanymi specjalnie dla Fundacji, uwzględniającymi specyfikę sytuacji kobiet. 

Inną dziedziną naszej działalności są badania sytuacji kobiet na rynku pracy. W Fundacji powstało szereg opracowań, dzięki którym możemy wspomagać wysiłki organizacji zajmujących się problemami równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
Jesteśmy również autorkami „Informatora o Organizacjach i Inicjatywach Kobiecych w Polsce”. W 2005 roku ukazała się jego piąta edycja - obecnie w trakcie aktualizacji. 
 

 

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920