This text is replaced by the Flash movie.
    
  
 

Niepubliczna placówka szkoleniowa „ATENA”, prowadzona przez Fundację Centrum Promocji Kobiet, organizuje i prowadzi szereg działań realizujących cele szkoleniowe, skierowane na osoby dorosłe, zwłaszcza wchodzące i powracające na rynek pracy, w tym osoby 45+. „Uczymy się przez całe życie” to hasło przewodnie „ATENY”. Szczególnie udaną formą wsparcia osób zwracających się o pomoc do Fundacji jest praca nad określeniem najbardziej odpowiednich dla nich nisz na rynku pracy ( bilans kompetencji), sporządzanie dokumentów aplikacyjnych i ćwiczenie całej drogi od wyszukiwania ofert pracy do zdobycia i utrzymania zatrudnienia. Tu właśnie doskonale mieszczą się praktyki zawodowe, gdzie studenci przy wsparciu kadry zawodowych specjalistów współuczestniczą w procesie wsparcia klientek, jednocześnie nabywając doświadczenie i wiedzę w obranym przez siebie obszarze pracy zawodowej. Obecnie FCPK prowadzi rozmowy z kilkoma uczelniami w celu nawiązania trwałej i sformalizowanej współpracy w obszarze praktyk dla studentów, w tym studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane odbyciem twórczego i efektywnego stażu w naszej placówce zapraszamy do współpracy.
Obiecujemy ambitną i wymagającą praktykę zawodową, zwłaszcza dla osób planujących swoją karierę w obszarze doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, a także poradnictwa z zakresu prawa pracy.
W miarę pozyskiwanych środków „ATENA” prowadzi też specjalistyczne szkolenia miękkie, których celem jest wsparcie kobiet na rynku pracy.


Statut placówki szkoleniowej „ATENA”


 
 

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920