This text is replaced by the Flash movie.
    
          Zarząd
  
 

          Anna Jancewicz - Prezes
           Anna Nawrot - wiceprezes


   
          Zespoły techniczne
  
 
  • Administracja i koordynacja
           Magdalena Fukowska
  • Finanse i księgowość
          Jolanta Hołysz
  • Zespół do spraw monitoringu i analiz
          Anna Nawrot
  • IT
          Bożena Siedliska
          Krzysztof Piwowar


   
          Doradztwo
  
 
  • Poradnictwo zawodowe
          Magdalena Gadomska
          Bożena Janowska
          Anna Jaworska-Metzner
          Aneta Korpas
          Dagmara Tymińska
          Anna Kucińska
          Agnieszka Romańska
  • Poradnictwo prawne
          Beata Łączyńska
          Rafał Winiarek
          Konstanty Wróblewski

  • Poradnictwo psychologiczne
          Beata Lichocka


  

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920