This text is replaced by the Flash movie.
   

 

     
 

Projekt "Uczę się przez całe życie: radość z nauki przez doświadczenie" realizuje czterech partnerów: polski - lider projektu, słowacki i dwóch włoskich. W ramach projektu partnerzy przewidują wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk z zakresu form i metod kształcenia oraz aktywizacji osób dorosłych (50+), mobilizowania do ich do aktywności zawodowej i społecznej oraz przełamywania barier międzypokoleniowych poprzez promowanie idei uczenia się przez całe życie. Zaplanowane działania projektowe zakładają udział w poszczególnych sesjach roboczych klientów organizacji partnerskich, czyli osoby 50+ korzystające z ich usług. W ramach współpracy opracowanych zostanie 5 tematów:

  1. "Komputer i Internet?- by przełamać bariery międzypokoleniowe"-Tworzenie innowacyjnych modeli szkoleń w obszarze IT dla osób starszych. Wyszliśmy z założenia, że umiejętność korzystania z zdobyczy IT wpływa natworzenie się silniejszej więzi międzypokoleniowej i podnosi atrakcyjność osób 50+ na rynku pracy.
  2. "Uczę się przez całe życie!". Formy kształcenia i aktywizacji osób 50+, uwzględniające specyfikę kobiet
  3. "Godzenie życia zawodowego i rodzinnego" Modele kształcenia uwzględniające tematykę równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym. Zaniedbanie w tym obszarze to jeden z czynników wpływających na przedwczesne wycofywanie się z aktywności zawodowej.
  4. "Uczymy przez działanie". Wymiana doświadczeń-metodologia kształcenia przez działanie
  5. "Ucząc innych uczysz siebie"-zastosowanie w praktyce rozwiązań uczenia siebie poprzez uczenie innych
W efekcie współpracy partnerów, z których każdy zajmuje się różnymi, niekiedy pokrywającymi się aspektami edukacji dorosłych, planujemy wypracowanie 5 praktycznych pakietów szkoleniowo-aktywizujących oraz założeń metodologicznych, które będą testowane przez organizacje partnerskie we współpracy z krajowymi grupami beneficjentów ostatecznych.  

1. Learning through Action Poland SLovakia
2. Learning by teaching Poland Slovakia Italy
3. Grundtvig Dobre Praktyki Slovakia
4. Grundtvig Dobre Praktyki Italy
5. Grundtvig Dobre Praktyki Poland
6. LLL Poland Slovakia Italy
7. Work life balance Poland Slovakia Italy

Lider projektu:
                 Fundacja Centrum Promocji Kobiet
Partnerzy:
                 Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra    www.zrrhn.sk
                 Grupo e-laborando             www.gruppoe-laborando.it
                 The Culture Net S.a.s.         www.theculturenet.org

 

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920