This text is replaced by the Flash movie.
    
  
 

Agnieszka Romańska

Dzisiejszy świat to niekończące się przemiany i ciągły rozwój, zarówno w zakresie technologii , jak i rozwoju osobistego człowieka. Wielokrotnie dochodzimy do przekonania, że jedyny pewnik to zmiana. Najważniejsze jest, aby pamiętać, że my także możemy zmieniać naszą rzeczywistość - a do tego wystarczy to, co mamy: "Czyń to, co możesz, za pomocą tego, co masz, tam, gdzie jesteś" .

Jestem absolwentką dwóch uniwersytetów: Wrocławskiego i Gdańskiego. Z wykształcenia jestem politologiem i socjologiem. Ukończyłam Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Akademii Zarządzania Leona Koźmińskiego. Ze swojej pasji uczyniłam zawód: od początku swojej kariery zawodowej jestem związana z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi, zarówno w małych i średnich firmach, jak i w międzynarodowej korporacji. Mam doświadczenie w zakresie prowadzenia procesu rekrutacji i ocen pracowników, projektowania ścieżek kariery oraz doradztwa w zakresie planowania i rozwoju kariery.

W ramach Fundacji zapraszam wszystkie osoby, które mogę wesprzeć w procesie zmiany zawodowej: określenie predyspozycji zawodowych, planowanie kariery, przygotowanie do procesu rekrutacji (dokumenty aplikacyjne i rozmowa kwalifikacyjna).


  

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920