This text is replaced by the Flash movie.
    
  
 

Beata Łączyńska, radca prawny
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację radcowską organizowaną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uzyskując tytuł radcy prawnego, a także Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego.

Od 1999 r. świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i prawnych w ramach zatrudnienia w warszawskich kancelariach prawnych. Od września 2011 r. związana z Kancelarią Prawną Siwek Gaczyński & Partners.

Doradza w zakresie:

  • spraw pracowniczych – uprawnienia pracowników i pracodawców związane ze stosunkiem pracy, a także jego rozwiązaniem,
  • spraw cywilnych – nabycie rzeczy i praw, zawieranie umów i roszczenia z nich wynikające, sprawy odszkodowawcze, dochodzenie naprawienia szkód na osobie i majątkowych,
  • spraw spadkowych, rodzinnych, lokalowych,
  • spraw organizacyjnych przedsiębiorców i innych podmiotów (spółki, fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe), w tym w zakresie tworzenia i funkcjonowania takich podmiotów,
  • prowadzenia sądowych spraw cywilnych, sporządzania pism procesowych.

Porady w ramach współpracy z Fundacją Centrum Promocji Kobiet skierowane są do wszystkich osób, które potrzebują pomocy prawnej w sprawach osobistych i zawodowych.


  

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920