This text is replaced by the Flash movie.
   

 

        

„Wejdź w moje buty…” – odkrywamy i łamiemy stereotypy wieku na polskim rynku pracy

Projekt edukacyjno-badawczy Fundacji Centrum Promocji Kobiet, wrzesień – październik 2010

Badania rynku pracy pokazują, że zarówno osobom młodym – do 24, jak i tym po 55-ym roku życia trudno jest w Polsce znaleźć zatrudnienie. W obu grupach odsetek osób bezrobotnych sięga siedemdziesięciu procent. Pomimo tego, że młodzi są na ogół lepiej wykształceni niż starsi, znają języki i komputery, a pracownicy 55+ przeżyli swoje dorosłe życie w polskim kapitalizmie i coraz rzadziej ujawniają nawyki rodem z systemu socjalistycznego, to obie grupy doświadczają trudności na rynku pracy, które wydają się być niezwiązane z ich przygotowaniem zawodowym i motywacją do podjęcia zatrudnienia.wiecej:

Sondaż przeprowadzony wśród bezrobotnych pań, zgłaszających się do Fundacji Centrum Promocji Kobiet oraz przegląd badań na temat barier na rynku pracy wskazuje na funkcjonowanie negatywnych stereotypów związanych z wiekiem pracownika, które wpływają niekorzystnie na decyzje pracodawców w kwestii zatrudnienia.

Projekt pozwolił na identyfikację tych stereotypów (badanie ankietowe) i przeprowadzenie warsztatów, podczas których pracodawcy, pracownicy i osoby bezrobotne wspólnie pracowali nad wyjaśnieniem źródeł tych uprzedzeń i sposobami zmniejszenia ich wpływu na zatrudnianie osób młodych i starszych.

Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu inicjatyw organizacji pozarządowych w 2010 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

„WEJDŹ W MOJE BUTY – WARSZTAT ŁAMANIA STEREOTYPÓW” Raport z badań i warsztatów, opracowanie: Alicja Kostecka, Zespół Realizacji Projektów Fundacji Centrum Promocji Kobiet
Czytaj całość: 

 

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920